Garten, Gerte, Gatter, Gade, PD#14214
  • © Bob Gramsma
  • © Bob Gramsma
  • © Bob Gramsma

Garten, Gerte, Gatter, Gade, PD#14214, 2014
Project outline with Stefan Rotzler, cast aluminum, 615 x 55 x 6 cm, Raiffeisenbank Geschäfsstelle Zürich Höngg, Zimmer-Schmidt architects, commission Raiffaisenbank Zürich (nominated)